Vol496嫩模蜜桃酱o白色绸缎吊裙配无内肉丝裤袜秀翘臀屁沟诱惑写真73P蜜桃酱画语界

Vol496嫩模蜜桃酱o白色绸缎吊裙配无内肉丝裤袜秀翘臀屁沟诱惑写真73P蜜桃酱画语界

 仲景于桂枝汤一加太阳病,下之,微喘者,表未解故也,桂枝加浓朴杏仁汤主之。太阴厥阴,皆以里症为提纲。

 盖少阳之气,游行三焦,因胁下之阻隔,令上焦之治节不行,水精不能四布,故舌上有白苔而呕。 故仲景以微细之病脉,欲寐之病情为提纲,立法于象外,使人求法于病中。

 学人当于阴阳两症中,察病势之合不合,更于三阳三阴中,审其症之并不并,予以阴病治阳,阳病治阴,扶阳抑阴,泻阳补阴等法,用之恰当矣。辛以散水气而除呕,酸以收逆气而止咳,治里之剂多于发表焉。

夫寒固为冬气,三时岂必无寒? 发汗后,水药不得入口为逆。

六气为病,皆能发热。数本为热,而从浮见,则数为虚矣。

心虚于上,则肾衰于下,故阴疼。太阳病七日以上自愈者,以行其经尽故也。

Leave a Reply