cos制服小姐姐你穿的这么骚你爸妈知道吗美女视频

cos制服小姐姐你穿的这么骚你爸妈知道吗美女视频

动气在下,发汗则心中大烦,骨节疼痛,目晕,食入即吐,先宜大橘皮汤,后与小建中汤。然阳明亦有头痛者,浊气上冲也;太阳亦有不大便者,阳气太重也。

 又《阴阳离合论》“太阳为开。以其胃不调而气不承,故宜之。

五六日又少阴发病之期,若谓阴不得有汗,则少阴亡阳,亦有反汗出者。如发汗多,因致痉而沉、细,与夏月中暑而弦、细、芤、迟,皆因症而然,不得概谓之反。

 然诸水气为患,或喘、或渴、或噎、或悸、或烦、或利而不吐、或吐而不利、或吐利而无汗。桂枝汤内配芍药,奠安营气,正以治烦也。

且去芍药之酸,则肝家得辛甘之补;加牡蛎之咸,肾家有既济之力。当知麻黄汤大青龙汤治中风之重剂,桂枝汤葛根汤治中风之轻剂,伤寒可通用之,非主治伤寒之剂也。

然此指病在一二日愈者言耳。合之于病。

Leave a Reply